ZIELONA SZKOŁA | Zespół Szkół Sportowych

0

ZIELONA SZKOŁA

WYPOCZYNEK ŚRÓDROCZNY „ZIELONA SZKOŁA”

Miejsce – MRZEŻYNO – OŚRODEK „ALGA”
Termin – 26.05.2018 – 09.06.2018
Koszt jednego skierowania wynosi: 1462 zł
Kwota może zostać pomniejszona o:
– dofinansowanie z Urzędu Miasta w wysokości 130 zł (dotyczy tylko dzieci
zameldowanych w Siemianowicach Śląskich)
– dofinansowanie z WFOŚ i GW – 170 zł lub 400 zł (dla osób pobierających
zasiłek rodzinny, rodzin zastępczych oraz dzieci specjalnej troski)
Osoby, które pobierają zasiłek rodzinny proszone są o niezwłoczne dostarczenie decyzji do sekretariatu SP8.
Wpłaty za wypoczynek należy dokonać na konto:
RADA RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH
ul. Mikołaja 3
41-106 Siemianowice Śląskie

BANK POCZTOWY
nr konta:
47 1320 1465 2880 4916 2000 0001
tytuł wpłaty:
imię i nazwisko dziecka , klasa ………..
wypoczynek śródroczny 2018

I rata – 300,00 zł DO 17 listopada 2017 r.
II rata – 300,00 zł do 12 stycznia 2018 r.
III rata – 300,00 zł do 16 lutego 2018 r.
IV rata – zależna od wysokości dofinansowania do 16 marca 2018 r.

Rodzice mogą się również ubiegać o dofinansowanie z zakładu pracy.
Zaświadczenia, że dziecko pojedzie na wypoczynek będą wydawane
(dla zainteresowanych rodziców), po wpłacie pierwszej raty.

W SPRAWIE FAKTUR INDYWIDUALNYCH PROSZĘ ZGŁASZAĆ SIĘ DO SEKRETARIATU SP8

ROZMIAR CZCIONKI
KOLOR TŁA